Nevarnost ločitve demokracije in liberalizma

Večina modernega sveta živi v takšni ali drugačni obliki politične ureditve, ki ji rečemo liberalna, predstavniška demokracija. Ljudje vsake toliko časa gredo na svobodne volitve, izvolijo svoje predstavnike, bodisi da samo zakonodajno oblast, ki potem izmed sebe izvoli izvršilno oblast, bodidi tudi neposredno izvršilno oblast, sodna veja oblasti je neodvisna, kot najvišji zakon velja ustava, ki jo lahko spreminja zadostno število zakonodajalcev. Vlada svoboda govora … Nadaljuj z branjem Nevarnost ločitve demokracije in liberalizma