Državljani

Na žalost živimo v časih, ko se v imenu nabiranja političnih točk ljudi vse bolj deli na skupine, ki se jih potem lažje manipulira in mobilizira. V ZDA so iz tega ustvarili celo znanost. Deli in vladaj, bi rekli Rimljani.

Tako ne obstajajo Američani, ampak belopolti, temnopolti, ženske, belopolti delavski razred, podeželsko prebivalstvo, bolj izobraženi, pripadniki srednjega sloja in tako dalje. Ideologija je pomembna, toda ves politični proces poteka v smeri, da se posamezne skupine vključi v večji tabor, da večina v določeni skupini postane ali progresivna, ali nacionalistična, ali konservativna. Pri tem se poglabljajo prepadi med ljudmi in nič čudnega ni, če je vedno več sovraštva. Tudi rasizma. Mislite, da so samo belopolti rasisti? Kaj pa poudarjanje, da so belopolti moški krivi za skoraj vsako zlo na planetu in da mora enkrat priti čas, da se poberejo na smetišče zgodovine? To ni rasizem? Seveda je.

Ponujam drugačen pogled na ljudi. Za odgovorno politiko bi morali vsi biti državljani, ne glede na spol, raso, religijo, družbeni status. Ker verjamem v progresivno politiko, zahtevam, da se ljudi presoja skozi njihove vrednote in dejanja. Progresivna politika mora zagovarjati enakopravnost in sobivanje vseh v sekularni državi, ki odgovorno prerazporeja ustvarjeno bogastvo med državljane. Ne sme poniževati nikogar, ker je pač rojen določenega spola, barve kože ali religije. Vsi vemo, da je temu velikokrat tako. Progresivni politik mora stopiti pred ljudi in namesto, da žali nasprotne skupine, nagovarjati celotno skupnost državljanov. Ponujati mora upanje na drugačen svet, ki ga toliko ljudi očitno želi. Na svet, v katerem se poražence ne pušča ne cedilu, kjer se bo investiralo v odgovorne, izobražene, materialno preskrbljene državljane, ki bodo razmišljali z lastnimi glavami. Svet, v katerem lahko večina prileze v srednji sloj, saj namreč vedno več revnih prinaša le nestabilnost.

Takšen politik mora opustiti žaljenje navadnih ljudi, češ da so ksenofobi, če se bojijo priseljencev in moških, da so priviligirani, ker so se rodili moškega spola. Seveda, tega se morajo otresti tudi številni komentatorji, ki zdaj sejejo toliko sovraštva med ljudi. Politiki namreč že še znajo osvojiti politično korektnost, do vseh, ne le do enih, medtem ko najdete ogromno novinarjev, intelektualcev, ki kar pokajo od sovraštva in zaničevanja in s tem delajo veliko škodo.

Ne morete pričakovati, da vas bo kdo, ki ste ga označili za rasista in neumneža, podprl. Naivno pa je tudi pričakovati, da bodo spremembe v demografiji dolgoročno pripeljale do vaše zmage. V Sloveniji tako ali tako ne, a tudi v ZDA ne. Kdo pa pravi, da temnopolti in muslimani ne morejo biti konservativci.

Država je zelo pomembna tvorba, ki povezuje vse državljane. Progresivna politika mora poudarjati pomen države, na katero je lahko ponosna večina. Ne gre za nacionalizem ene nacionalnosti, ampak za skupnost vrednot, katerim je zapisana večina državljanov in kateri se lahko priključi vsak, ne glede na svoje poreklo. Seveda pa je pri tem treba biti previden. Recimo pri imigraciji. Zavedati se moramo, da se narava skupnosti lahko radikalno spremeni, če se ji pridruži veliko ljudi, ki imajo drugačne vrednote. Zaradi tega mora to biti postopen proces asimilacije. Pri tem se ni treba ničesar sramovati. Asimiliacija ni nekaj slabega. Navsezadnje družba, ki privablja imigrante, počne nekaj prav, sicer bi bil tok ljudi obraten.

V teoriji je vse to lažje, kot v praksi. Razlike so in bodo vedno obstajale, vendar pe je pomembno, da jih ne poglabljamo, ampak poskušamo zgladiti in najti način sobivanja, ki bo najbolj koristil vsem. Zato moramo na druge gledati kot na državljane, s katerimi se o čem ne strinjamo, a se z njimi lahko pogovarjamo in sobivamo, brez pretiranega nezaupanja in sovraštva.