Alenka Bratušek v volilno kampanjo s pobiranjem podpisov za višji odmerni odstotek za pokojnine

Stranka Alenke Bratušek nadaljuje z zbiranjem podpisov za dvig odmernega odstotka za pokojnine. Podporo peticiji je že mogoče poslati preko spleta, od 26. do 31. marca pa bodo imeli tudi stojnice po različnih krajih po Sloveniji.

‘Nujno je treba ukrepati, zato v Stranki Alenke Bratušek predlagamo zvišanje odmernega odstotka pokojnin za 5 odstotnih točk. S tem bi pokojnine zvišali za okrog 9 odstotkov,’ so zapisali na spletni strani Stranke Alenke Bratušek.

Tako je Alenka Bratušek obrazložila akcijo:

Podpiram vsakršno izboljševanje stanja za upokojence, vendar sem skeptičen, ali je dolgoročno mogoče dvigovati odmerni odstotek, ne da bi podaljševali delovno dobo. Pritisk na pokojninsko blagajno je že zdaj velik in bo še večji. K sreči imamo trenutno visoko zaposlenost in gospodarsko rast, a lahko si le mislimo, kako bo ob naslednji večji krizi ob nadaljevanju staranja prebivalstva.

Prav zato že zdaj slišimo pozive k novi pokojninski reformi. Bati se je, da bo vsaka nova reforma bodisi nižala pokojnine, bodisi podaljševala delovno dobo. Ni si težko predstavljati, da bomo kmalu morali delati do 67. leta starosti. Pri tem je jasno, da bodo starejši ljudje imeli težave delati do takšne starosti, tudi če bodo fizično sposobni, saj bodo ob vsaki izgubi zaposlitve težko dobili novo. Delodajalci bodo pač vedno raje zaposlovali mlajše.

Po mojem mnenju mora na prvem mestu pri vsakršnem popravku ali reformi pokojninskega sistema biti najnižja pokojnina, ki bo upokojencem zagotavljala normalno preživetje. Določitev minimalne pokojnine ob vseh doseženih pogojih na 500 evrov je že bila korak v pravo smer. V prihodnje moramo ta minimum še povišati, še posebej pa moramo dvigniti mizerno nizke pokojnine, ki včasih dosegajo le nekaj sto evrov. Za starejše kmete celo le nekaj čez dvesto. Ob tem seveda ne želim saditi rožic. Sredstva so omejena in tisti, ki bi ponujali nerealno visoke pokojnine, ker si to ljudje zaslužijo, delajo samo slabo. Mogoča pa so postopna, majhna zviševanja, ki ljudem vsaj malo pomagajo k bojšemu življenju in nižajo revščino med starejšimi.