Država s presežkom, tudi gospodinjstva imajo več razpoložljivega dohodka

Statistični urad:

Država je v prvi polovici leta 2018 ustvarila presežek v višini 218 milijonov EUR ali 1,0 % BDP. Prvo polovico leta 2017 je ta sektor še zaključil s primanjkljajem v višini 37 milijonov EUR. Prihodki države so se v primerjavi s prvo polovico 2017 povečali za 6,4 %, izdatki pa za 3,5 %.

Gospodarska rast ima dober učinek na zadolženost države glede na BDP; ta pada. Zdaj je pri 72,5% BDP.

Tudi gospodinjstva imajo več razpoložljivega dohodka:

Bruto razpoložljivi dohodek gospodinjstev je v prvi polovici 2018 znašal 13.356 milijonov EUR. V primerjavi s prvo polovico 2017 se je povečal za 5,3 %. Stopnja varčevanja gospodinjstev (razmerje med bruto varčevanjem in bruto razpoložljivim dohodkom) je bila 17,8-odstotna in se je v primerjavi s prvo polovico leta 2017 zvišala za 0,5 odstotne točke.

Stanje je dobro. Zdaj pridejo na vrsto večji pritiski na vlado, da zviša proračunske izdatke. Pred vrati so pogajanja z javnim sektorjem. Apetiti so veliki.