Slavoj Žižek na RT. Je birokratski socializem res rešitev?

Birokratski socializem? Hm, poraja se mi dvom. Predvsem v birokracijo, ki zna učinkovito nuditi osnovne storitve. Dobro, v okviru socialno demokratske države blaginje, je vsekakor potrebna neka birokracija, ki prerazdeljuje ustvarjeno bogastvo in vsem prebivalcem nudi osnovne storitve. Toda, kako daleč lahko to peljemo, preden končamo v okostenelem sistemu, kjer je birokracija pogosto sama sebi namen?

Potem je še vprašanje razsvetljenega vodstva. Več kot je demokratičnega nadzora, manj je možnosti nastanka diktature, ki se potem vedno bolj oddaljuje od ljudstva, v imenu katerega vlada. Mar ni to, kar Žižek ponuja, četudi provokativno, le restavracija sistemov propadlega vzodnega bloka?