V Sloveniji že 100000 tujih delavcev

Zaposlenost v Sloveniji se povečuje. Delovno aktivnih prebivalcev je 901300. Slovensko gospodarstvo ob nadaljevanju rasti, ki se sicer upočasnuje (napoved Banke Slovenija za letos je 2,6%), v velikem delu sloni na uvoženi delovni sili.

Statistični urad RS:

Konec oktobra 2019 je bilo med delovno aktivnimi osebami 11 % tujcev (približno 101.200). Največ jih je bilo iz Bosne in Hercegovine (49 % ali približno 49.600), sledili so državljani Srbije (13 % ali približno 12.900) in Kosova (9 % ali približno 9.600). 96 % teh oseb je bilo zaposlenih, 4 % pa samozaposlenih.

Medtem, ko se nacionalistična fronta ukvarja z nezakonitimi migracijami, slovensko gospodarstvo na veliko uvaža tuje delavce. V zadnjih petih letih se je njihovo število povečalo za 81%. Skoraj polovica jih je iz Bosne in Hercegovine.

Ti ljudje delajo, pomagajo graditi našo državo, kar na laž postavlja nasprotnike tujcev, ki verjamejo, da ti prihajajo živeti od velikodušnosti socialne države, na račun domačega prebivalstva. Resnica je takšna, da so v marsikateri državi migranti imeli veliko vlogo v razvoju. Jugoslovani, Turki in Italijani so pripomogli k nemškemu čudežu, Maročani in Alžirci so bili pomemben del delovne sile v Franciji. Združeno kraljestvo je črpalo delovno silo iz nekdanjih kolonij, Slovenija pa je pač v položaju, da je privlačen cilj za uničen zahodni Balkan.

Rast gospodarstva in prihod velikega števila tujih delavcev na laž tudi postavljata vse tiste, ki v Sloveniji vidijo samo slabo. Nekaj že delamo prav.

Uspešna družba mora imeti podporo v zelo raznolikem gospodarstvu. Takšnem, v katerem se najde mesto za slabše izobražene in boljše izobražene, v katerem se gradijo avtomobilske tovarne in visokotehnološka podjetja, v katerem cveti turizem in ne propade kmetijstvo. V Sloveniji nam je uspelo zelo okrepiti del gospodarstva, ki zahteva visoko delovno intenzivnost, a pogosto ne prinaša večje dodane vrednosti. To je dobro, a je lahko le temelj. Prihaja čas, ko bomo morali začeti zapirati vrata  takšnemu razvoju, ker ga imamo že dovolj in delati v smeri visokotehnoloških podjetij, s pomočjo katerih se bomo lahko prebili v prvo ligo svetovnih gospodarstev.

Po drugi strani je resnica takšna, da je za našo državo dobro, če se prebivalstvo povečuje. S tem se krepi moč države. Več ljudi, večje gospodarstvo, navsezadnje tudi večja zmožnost financiranja obrambnih sil. Pri tem je potrebna dosledna asimilacija tujcev, saj lahko na primeru zahodne in severne Evrope vidimo, kakšne težave prinaša multikulturalizem. Jasno je, da bo veliko tujih delavcev v Sloveniji ostalo. To je lekcija, ki se je lahko naučimo od naših severnih sosedov.