Ideološki spopad med Rusijo in kolektivnim zahodom

Napak je iz spopada med Rusijo in kolektivnim zahodom izvzeti ideološko komponento. Seveda, moderna Rusija ni Sovjetska Zveza. Tu se ne spopadata komunistični in kapitalistični sistem. Rusija je kapitalistična država. Tudi je težko trditi, da gre spopad med demokracijo in totalitarizmom. Rusija ni totalitarna država. Celo tega ne moremo trditi, da je diktatura. Na nek način gre za kombinacijo močne države, oligarhije in prevladujoče stranke, vse skupaj pa se skriva za hrbtom predsednika Putina, ki povezuje različne sile in ki ga te izkoriščajo, da se lahko v ozadju mirno ukvarjajo s svojimi posli. Na nek način je Rusija zelo podobna ZDA, le da ima le eno močno stranko, medtem ko imajo ZDA dve. Tudi v ZDA ne moremo govoriti o neki vzorni demokraciji, saj odloča oligarhija, resnično neodivsni politiki pa nimajo nobene možnosti, da prodrejo skozi mrežo gospodarskih, političnih in medijskih struktur.

Kljub temu med kolektivnim zahodom in Rusijo lahko najdemo ideološki spor. Zahod je vedno bolj liberalen, Rusija vedno bolj konservativna. To seveda ni nič novega. Tako je bilo že med napoleonskimi vojnami, ko je Aleksandrer I. po zmagi nad Napoleonom z zavezniki vzpostavil t.i. Sveto alianso, ki je potem skrbela, da se revolucionarni duh ni širil po Evropi. Tako je bilo v času velike igre med Ruskim in Britanskim imperijem, ki je vzpostavila temlje današnji rusofobiji v anglosaksonskem svetu.

Recimo tako. V zahodnem svetu poteka silovita kulturna vojna med liberalnimi in konservativnimi silami. Gre za pravice LGBTQI+ skupnosti, za boj proti rasizmu, za zaščito manjšin, za negativen odnos do krščanstva, za zeleni prehod, katerega sestavni del so spopad z umazano industrijo, vojna proti premogu, a tudi napad na avtomobil kot ključno prevozno sredstvo. Poteka liberalna revolucija, ki spreminja temelje zahodnega sveta.

Ruska država je mnogo bolj konservativna, liberalni tabor tam je zelo šibek. To je tudi razlog, zakaj marsikateri zahodni konservativec na Rusijo gleda pozitivno, ne glede na vso sovražno propagando, katere je deležen skozi liberalne medije, ki obvladujejo večino medijskega sveta. Rusija v tem spopadu deluje kot sila reakcije, zaradi česar jo najbolj sovražijo zahodni liberalci, ki se bojijo, da bo ta velika država naredila konec njihovi revoluciji. Kar se seveda lahko zgodi.

Ta ideološki razkol bo sčasoma vedno hujši, saj ga bo poglabljala nova hladna vojna.