Državni zbor sprejel dvig minimale plače. Pomembna zmaga za Levico

Minimalna plače se bo z naslednjim letom zvišala na 667 evrov, z letom 2020 pa 700, hkrati pa bodo iz plače izvzeti vsi dodatki. Z letom 2021 bo uvedena formula, s katero bo  minimalna plača najmanj 20% nad minimalnimi življenjskimi stroški.

Gre za velik uspeh Levice, ki je tako svojim volivcem izpolnila pomembno obljubo. Hkrati se z dvigom minimalne plače nadaljujejo zahteve po povečevanju sredstev za najrevnejše v naši družbi.

Zakaj zmaga Levice? Zato ker ostaja občutek, da če te stranke ne bi bilo, pritisk za dvig minimalne plače ne bi bil tako očiten. Do določenega bi morebiti že prišlo, toda stranke bolj proti sredini se ne bi bale, da jim bo konkurenca s svojimi zahtevami odnesla podporo. Lažje bi se priklonile zatrjevanju gospodarstva, da je vsak dvig minimalne plače pot v pogubo, v višjo brezposelnost.

Slednje ni najbolj verjetno.

Ob dogajanju v Franciji, se zdi slovenska pot le še veliko bolj modra. Ob rasti razlik med bogatimi in revnimi, ob vedno večjem pritisku na tiste na dnu prehranjevalne lestvice, so izbruhi nasilja pričakovani. Če ne to, pa rast podpore skrajnežem. Slovenija je k sreči zelo egalitarna družba, a razumeti je treba, da so ljudje hitro nezadovoljni, če ne vidijo napredka v svojem življenju, če se jim zdi, da se življenje izboljšuje samo za nekatere. Prav zaradi tega je dvig minimalne plače lahko pot k večji stabilnosti.

Mimogrede, kdo ni glasoval za dvig minimalne plače? Tisti, ki jih je drugače polno besed, kako ne smemo zapravljati za migrante, ampak dati našim ljudem.