Slovenski proračun z visokim presežkom

V državni proračun se zgrinja veliko denarja, zaradi česar je presežek visok. V enajstih mesecih je ta dosegel kar 729,7 milijona evrov.

Poroča RTV Slovenija:

Davčni prihodki, ki predstavljajo glavni vir prihodkov državnega proračuna, so v 11 mesecih znašali 7,54 milijarde evrov, kar je sedem odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Pri tem so se prihodki od dohodnine povečali za 16,4 odstotka, prihodki od davka od dohodkov pravnih oseb za 9,3 odstotka, prihodki od DDV pa za 7,6 odstotkov.

Tudi zadolženost države glede na BDP se zmanjšuje; padla je že do 71%, kar je glede na evropske razmere solidno, čeprav bi bilo modro zadolžitev še krepko oklestiti. Jasno je, da je nižanje zadolženosti glede na BDP povezano tudi z visoko rastjo gospodarstva.

Če se bodo trendi nadaljevali, višanje proračunskih izdatkov za višje plače v javnem sektorju ne bo imelo večjega vpliva na stabilnost državnih financ. Ostalo bo še dovolj za druge projekte.