Spet dobre novice. BDP se je v zadnjem četrtletju povečal za 4,8%

Gospodarska rast ne pojenja.  Podatki statističnega urada so dobri:

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v 3. četrtletju 2018 za 4,8 % višji kot v 3. četrtletju 2017, v treh četrtletjih 2018 pa za 4,5 % višji kot v treh četrtletjih 2017.

Z rastjo prihajajo tudi večji prilivi v proračun, ki bodo bržkone omilili pritisk večjega trošenja države za višje minimalne plače, socialno pomoč in višje plače v javnem sektorju. Večji BDP bo tudi vplival na odstotek zadolženosti države glede na BDP. Ta se bo posledično znižal.

Najpomembnejši komponenti domačega trošenja sta končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije v osnovna sredstva. Končna potrošnja gospodinjstev je bila enaka kot v istem četrtletju leta 2017.

Bruto investicije v osnovna sredstva so se v tretjem četrtletju 2018 glede na isto četrtletje prejšnjega leta povečale za 12,0 %. K rasti bruto investicij v osnovna sredstva so pozitivno prispevale investicije v zgradbe in objekte (te so se povečale za 19,6 %) in investicije v stroje in opremo (te so se povečale za 6,7 %). Med investicijami v zgradbe in objekte so se tudi v tem četrtletju izraziteje povečale investicije v nestanovanjske zgradbe; investicije v te zgradbe naraščajo že od začetka leta 2017. Med investicijami v stroje in opremo so se izraziteje povečale investicije v transportno opremo, in sicer za 10,2 %; investicije v drugo opremo in stroje so se povečale za 5,4 %.

Vsi ti podatki nam nakazujejo, da vlada Marjana Šarca vsaj nekaj časa ne bo imela posebnih težav, saj bo imela na voljo dovolj sredstev, po drugi strani pa bo tudi med državljani, sploh zaradi nižje brezposelnosti in višje zaposlenosti, težje vzpodbujati nezadovoljstvo. Opozicija bo zaradi tega skoraj zagotovo še bolj stavila na širjenje strahu pred migranti, a tudi pri tem bo bržkone neuspešna, ker se nobena napoved poplave migrantov do zdaj ni uresničila.